All artists: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z №0-9

Armin van Buuren
This Is A Test translation of lyrics

Also known as This is a test lyrics.

Deutsch translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Damen und Herren
Wir haben technische Schwierigkeiten
Warnung: Dies ist ein totaler blackout
French translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Mesdames et messieurs
Nous rencontrons des difficultés techniques
Avertissement: ceci est une panne totale de courant
Greek translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Κυρίες και κύριοι
Αντιμετωπίζουμε τεχνικές δυσκολίες
Προειδοποίηση: Αυτό είναι ένα απόλυτο μπλακάουτ
Italian translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Signore e signori
Stiamo attraversando difficoltà tecniche
Attenzione: questo è un blackout totale
Portuguese translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Senhoras e senhores
Estamos a passar por dificuldades técnicas.
Atenção: este é um apagão total
Russian translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Леди и джентльмены,
Мы испытываем технические трудности.
Внимание: это полное затмение,
Spanish translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Damas y caballeros
Estamos experimentando dificultades técnicas
Advertencia: este es un apagón total
Turkish translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Bayanlar ve baylar
Teknik zorluklar yaşıyoruz
Uyarı: Bu bir toplam karartma
Estonian translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Daamid ja härrad
Meil on tehnilisi raskusi
Hoiatus: See on täielik elektrikatkestus
Lithuanian translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Ponios ir džentelmenas
Mes patiriame techninių sunkumų
Įspėjimas: tai yra visiškas užtemimas
Latvian translation of This Is A Test by Armin van Buuren
Dāmas un džentlmenis
Mēs piedzīvojam tehniskas grūtības
Brīdinājums: Šī ir pilnīga aptumšošana

Music video This Is A Test – Armin van Buuren